SLU-nyhet

Ny systematisk ordning för fåglar och fler taxonomiska nyheter

Publicerad: 19 december 2018

Även Artportalen anammar nu de förändringar som nya forskningsrön innebär för fåglarnas systematiska ordning. Det har dessutom skett stora förändringar i snäckornas systematik, och som vanligt har vi löpande uppdateringar bland både djur, växter och svampar (men denna gång faktiskt inget för alger).

Ny systematisk ordning för fåglar

I årets sista uppdatering är den största förändringen en ny systematisk ordning för fåglarna. Den som kunde ordningen som ett rinnande vatten får lära om, då Artportalen nu följer resten av världen.

Systematiska ordningen för fåglar i Artportalen följer den ordning som BirdLife Sverige fastställt genom sin Taxonomikommitté och anpassar sig därmed efter IOU, International Ornithologists’ Union. Redan i våras infördes smärre ändringar i Artportalen då t.ex. småtrastarna som blåhake, rödhake, stenskvättor och buskskvättor inte längre placerades bland trastarna (Turdidae) utan flyttades till flugsnapparna (Muscicapidae).

Nu genomförs dock den stora förändringen där bl.a. falkarna lämnar de andra rovfåglarna och hamnar strax innan tättingarna, som nu börjar med törnskator och kråkfåglar. Lärkorna som tidigare var först inom tättingarna kommer nu efter mesarna. Ärlor och piplärkor som tidigare hängde ihop med lärkor kommer nu efter gråsparv och pilfink, som i sin tur kommer långt innan de andra sparvarna.

Se bild över hur fåglarna sorteras i Artportalen efter uppdateringen

Andra taxonomiska nyheter

Snäckornas systematik har moderniserats betydligt med ett flertal nya namn på högre nivå samtidigt som det skett flera förändringar även inom övriga blötdjur – både nya arter och namnändringar. En helt ny daggmask har sett dagens ljus, Chamaedrilus asloae beskriven av Martinsson, Klinth & Erséus i år.

På insektsidan är det som vanligt en hel del nyheter med både skalbaggar, flugor, myggor och steklar.

Ser vi till ryggradsdjuren hittar vi några nya fisknamn som används inom miljöövervakningen samt även lite välbehövliga uppdateringar av däggdjuren – bl.a. har minken flyttat till släktet Neovison och kaskeloten bytt vetenskapligt namn till Physeter macrocephalus i stället för P. catodon (båda faktiskt myntade av Linné redan år 1758).

Även kärlväxterna har fått sig en rejäl omgång med ett antal nya arter och sist men inte minst hittar vi ett antal nya svampar, denna gång med många nya arter inom släktet Cortinarius.

Se excelfil för detaljerade uppgifter