SLU-nyhet

Ny skyddsklassad art

Publicerad: 19 januari 2015

Den för Sverige nya orkidén bi-ofrys (Ophrys apifera) är bara känd med ett fåtal exemplar från en enda plats i landet. P.g.a. risken för besöksslitage och insamling har arten därför skyddsklassats, vilket innebär att fynduppgifter inte visas öppet i Artportalen.

Uppgifterna kan dock under vissa förutsättningar tillgängliggöras för berörda naturvårdstjänstemän på länsstyrelser och kommuner, liksom vissa andra utredare om fyndplatsen skulle beröras av en Miljökonsekvensbeskrivning.


Kontaktinformation