SLU-nyhet

Ny importmall och import av polygoner

Publicerad: 11 april 2017

Den senaste uppdateringen av Artportalen (11 april) innehåller förbättringar av både sök- och rapportfunktionerna. Det finns även en ny mall för import av fynd.

Funktionaliteten för "Söka med karta/yta" har förbättrats och det går även att importera en polygon att söka med. Sökningar med en importerad polygon kan sparas på samma sätt som vanliga sökningar.

Om man söker med aktivitetskategorin "Säkerställd reproduktion" så inkluderas numera även fynd rapporterade med ålder/stadium "Ägg" och "Pulli". Detta gäller både i "Behandla och bedöm fynd" samt i sökformuläret.

När man rapporterar fynd av fåglar och anger ålder/stadium "Ägg" eller "Pulli" måste man nu ange en aktivitet som räknas som säkerställd reproduktion. Då man sparar eller importerar kontrolleras aktiviteten och man får en felindikering om aktiviteten inte är giltig.

Fältet "Intressant notering" har bytt namn till "Intressant kommentar".

En ny import-mall finns att ladda ned. Den gamla mallen fungerar dock fortfarande.

Mina fyndplatser: Välj ett projekt under kartan i "Mina fyndplatser"/"Administrera lokaler" och en kryssruta visas uppe till höger, där man kan filtrerar fram/bort projektets lokaler. En lokal knuten till ett projekt visas som en blå fyrkant.

Läs mer detaljer i versionshistoriken (Release 2.10.9)


Kontaktinformation