SLU-nyhet

Ny dagslända för Sverige och mycket mer i ny taxonuppdatering

Publicerad: 16 oktober 2020
Dagslända i närbild på grå bakgrund.

I denna uppdatering av Artportalens taxonlistor finns allt från kvarstående buskar och träd till rödlingar och noppingar, bl.a. en fågelhybrid.

Växter

Ett antal tillfälliga adventiva växter samt buskar och träd kvarstående från odling har blivit bekräftade sedan senast och förs nu in i Artportalen. Även en mossa som nyligen fått artstatus är med: Tomentypnum involutum (Limpr.) Hedenäs & Ignatov.

Svampar

Det har skett en total genomgång av svampsläktet Entoloma, rödlingar och noppingar, och ett antal nya arter i diverse andra svampgrupper har också lagts till, liksom några några nya slemsvampar.

Ryggradslösa djur

Bland småkrypen är det ingen särskild grupp som dominerar; det är några steklar och några skalbaggar, men även lite myggor, flugor och fjärilar och till och med en dagslända som är ny för landet, Ephemera lineata Eaton, 1870. 

Övriga ryggradslösa djur

Bland övriga ryggradslösa djur hittar vi en ny landplanarie, Rhynchodemus sylvaticus (Leidy, 1851) samt lite nyheter bland blötdjuren.

Fåglar

Slutligen kan man nu rapportera hybriden stäpphök x ängshök.

Lista över alla arter