SLU-nyhet

Nu finns nya arter att rapportera för bl.a. mossor, flugor och steklar

Publicerad: 19 juni 2015

I den nyligen gjorda taxauppdateringen har bl.a. flera nya mossor, kiselalger och hydrozoer lagts till, samtidigt som taxonomin har uppdaterats för dessa grupper. Dessutom har flugor och steklar uppdaterats, även här med flera nytillkomna arter.

I samband med fågelreleasen 2015-04-23 uppdaterades även flera grupper bland lössen, bland annat de pälsätande och de blodsugande lössen. Även lavarna och storkräftorna har uppdaterats. Nakensnäckor och närstående har nu också fått svenska namn. Mindre kompletteringar har även utförts i ett flertal andra grupper. 

Kontaktinformation