SLU-nyhet

Nu finns flygfotokartorna igen!

Publicerad: 22 juni 2020

Sedan en tid tillbaka har det inte funnits några flygfotokartor/ortofoton i Artportalen p.g.a. licensproblem, men nu har de kommit tillbaka.

De nya flygfotokartorna kommer från Lantmäteriets karttjänst och har en betydligt bättre upplösning än de tidigare kartorna.  

Flygfotokartorna är mycket uppskattade då det är enklare att identifiera exakt plats med hjälp av foton än utifrån vanliga kartor. 

Du hittar de olika kartalternativen unde länken Kartskikt nedanför kartan. 

Till Artportalen


Kontaktinformation