SLU-nyhet

Nu är det möjligt att importera shape-filer i Artportalen

Publicerad: 31 maj 2016

Nu är det möjligt att flytta över ett eget GIS-lager som beskriver de områden du har inventerat.

Artportalens fyndplatser beskrivs som en punkt som har en utsträckning i form av en radie. Innanför denna radie bör fyndplatsens observationer ha gjorts. Som ett komplement kan fyndplatsen utöver en punkt och en radie även beskrivas i form av en polygon. Sedan nya Artportalens tillkomst har man kunnat rita in en polygon i kartverktyget som beskriver ytan som undersökts.

Nu kan man alltså importera en eller flera polygoner i form av shape-filer. Polygonerna kan antingen kopplas till befintliga fyndplatser eller skapa nya fyndplatser.

Shape-filer är ett populärt geospatialt format för vektordata som linjer, punkter, polygoner. Se funktionen "Importera fyndplatser" under ”Mina sidor”, alternativt ”Administrera” (för roller med behörighet).


Kontaktinformation