SLU-nyhet

Norge tar över förvaltningen av norska Artsobservasjoner

Publicerad: 02 maj 2016

Artportalen och norska Artsobservasjoner har de senaste sju året utvecklas i form av ett samarbetsprojekt, där båda portalerna förvaltas av ArtDatabanken. Nu tar Artsdatabanken över driften och förvaltningen av Artsobservasjoner, medan Artportalen fortsätter att driftas och förvaltas av ArtDatabanken.

Rapportverktyget Artportalen grundades i Sverige i slutet av 1990-talet. År 2008 fick Norge en kopia av koden för norskt bruk, och ett år senare påbörjades ett utvecklingsprojekt, där de båda portalerna driftats och förvaltats av ArtDatabanken i Sverige. Vid årsskiftet, sju år senare, avslutades projektet. Resultatet är ett rapportsystem i världsklass innehållande ca 50 miljoner svenska och ca 14 miljoner norska fynd! Från och med maj 2016 ägs, driftas och förvaltas Artsobservasjoner av Artsdatabanken i Norge medan Artportalen fortsätter att ägas och driftas av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Bakgrunden till Norges beslut att själva äga Artsobservasjoner är dess stora betydelse för norska naturförvaltning, och att dess funktionalitet ska tillgodose de nationella behoven.

Beslutet om delning innebär att de båda portalerna inte kommer att arbeta i samma kod, men att ArtDatabanken och Artsdatabanken fortsätter att samarbeta och utbyta erfarenheter i andra delar av denna verksamhet samt i många andra frågor. Som exempel kan nämnas arbetet med naturtyper, rödlistning och frågor som rör Svenska Artprojektet och det norska Artsprosjektet.


Kontaktinformation