SLU-nyhet

Näckrosvivel, alvarblåklocka och amfibiesot

Publicerad: 30 september 2021

Höstens första taxonuppdatering rör mest alger och svampar, men även lite nytt bland bland annat skalbaggar och tvåvingar, samt nya underarter av liten blåklocka.

Fåglar

Enda tillägget denna gång är hybriden stripgås x vitkindad gås,

Ryggradslösa djur

Bland skalbaggarna tillkommer tre arter som nyligen påträffats i Sverige och nu går att rapportera: näckrosviveln Bagous rotundicollis, kvickbaggen Cyclodinus constrictus och pollenbaggen Meligethes ater. Dessutom har våra svampbaggar och marina musslor nu begåvats med svenska namn. Ett antal för landet nya vintermyggor har också tillkommit, liksom någon enstaka bäckslända och snäcka.

Kärlväxter

Nu tillkommer två nya underarter till liten blåklocka, vilka beskrevs för ett par år sedan. De har i Norden sin huvudutbredning i Finland, men bägge är funna i Sverige, alvarblåklocka på Gotland och Öland och älvblåklocka är känd från norra Tornedalen. Dessutom som vanligt någon ny förvildad trädgårdsväxt, denna gång spetsmössa (Tiarella cordifolia).

Alger

Spridda uppdateringar, främst kring kiselalgerna.

Svampar

Diverse smått och gott bland nytillskotten, bl a amfibiesot. Stor genomgång av småsvampar och tillförsel av nya svenska namn på en mängd arter.

Lista över taxonförändringar

 


Kontaktinformation