SLU-nyhet

Mandelblom, kattfot och blå afghanperovskia

Publicerad: 24 juni 2021

Försommarens taxonuppdatering omfattar bland annat nya svampar och landsnäckor, nya svenska namn på vivlar, samt några förvildade kulturväxter.

Ryggradslösa djur

Bland skalbaggarna har nu alla vivlar fått svenska namn, dessutom har den nyupptäckta tornbaggen Mordellistena kraatzi tillkommit. Mindre tillskott även bland tvåvingarna, bland annat har taxonomiska utredningar resulterat i två nya familjer (Wahlberg & Johanson 2018). Uppdateringar även bland landsnäckorna med några nya arter och namn, bland annat betraktas röd respektive svart skogssnigel nu som underarter inom samma art. Även mindre uppdateringar i flera andra grupper, bland annat flera nytillkomna nematoder.

Växter

I vanlig ordning tillkommer några förvildade prydnadsväxter, bland annat afghanperovskia.

Svampar

Spridda uppdateringar och några nya arter av svampar, bland annat inom Hydnellum, Inocybe och Amanita.

Grod- & kräldjur

Strumpebandssnok har nu lagts till på grund av tillfällig förekomst. 

Lista över taxonförändringar

Referenser

Wahlberg, E. & Johanson, K. A. 2018. Molecular phylogenetics reveals novel relationships within Empidoidea (Diptera). Systematic Entomology 43 (4): 619-636.

 


Kontaktinformation