SLU-nyhet

Julens taxonuppdatering bjuder bland annat på tibetpipare, gördelsnäcka och gultoppa

Publicerad: 22 december 2022

Årets sista uppdatering bjuder som vanligt på spridda uppdateringar i olika grupper, bland annat en hel del nytt bland fåglarna, nya svampmyggor, en ny nattslända respektive snäcka, samt de sedvanliga förrymda kärlväxterna.

Fåglar

Sydlig och nordlig tofskarakara har lumpats till tofskarakara. Finns ett fynd av en rymling i Skåne/Öland 2011. Mongolpipare har splittats i kamtjatkapipare och tibetpipare. Fynden av mongolpipare har förts över till respektive art. Sardinsk sångare är ny art i artlistan men inga svenska fynd har godkänts ännu. Även baltimoretrupial har lagts till. Amurtörnskata och koreatörnskata har brutits loss från brun törnskata och finns nu som rapporteringbara taxa. Underarten atlantis av medelhavstrut har lagts till.

Insekter

Bland de nytillkomna insekterna märks bl a  några sköldlöss och ett antal svampmyggor. Fjärilen Heliothis nubigera hittades som ny för landet på Öland i somras under en anmärningsvärd migrantionsvåg. Dessutom den för Sverige nya nattsländan Enoicyla pusilla som påträffades i Slottsskogen i Göteborg i mitten av oktober 2022. Nattsländan är den enda i Sverige med landlevande larver och nästintill vinglösa honor. Eftersom även larver hittades kan arten räknas som bofast i Sverige. Tidigare var den närmast känd från Danmark.

Blötdjur

Här tillkommer nu gördelsnäcka,  Hygromia cinctella, som hittades ny för landet på Hisingen i höstas och får betraktas som bofast. Även någon mussla samt ytterligare några snäckor.

Övriga ryggradslösa djur

Enstaka landgråsuggor och lite annat smått.  

Kärlväxter

Huvudsakligen förvildade trädgårdsväxter, men även en spontant spridd dubbelgångare till dvärgandmat, Wolffia columbiana (se Schou 2022 enligt nedan).

Mossor

Den nya klockmosse-arten Encalypta driva beskrevs i somras på material från Norge (Hassel m.fl. 2022), den finns säkerligen även i Sverige. Se länk nedan.

Svampar

Som vanligt spridda skurar i både smått och stort, en mer utförlig sammanställning över svampnyheter publiceras efter jul.

 

Referenser och länkar

https://bioone.org/journals/lindbergia/volume-2022/issue-1/linbg.01115/Encalypta-driva-sp-nov-and-its-relationship-to-E-vulgaris/10.25227/linbg.01115.full

Schou, J. C. 2022. Wolffia columbiana ännu en dvärgandmat i Sverige. Botaniska notiser 155:4: 28-29.


Kontaktinformation