SLU-nyhet

Information till dig som rapporterat fåglar i Svalan (Rapportsystemet för fåglar)

Publicerad: 27 mars 2015

Läs den viktiga informationen nedan.

Viktigt att du har en fungerande e-postadress i Svalan

Det är viktigt att du har en fungerande e-postadress i Svalan. Är det en ej aktuell adress som står där bör du uppdatera den för att du ska komma åt dina fynduppgifter från Svalan och för att du inte ska riskera att missa viktig information. Du kan ändra din e-postadress i Svalan fram tills att vi påbörjar flytten (20 april), därefter upphör ditt Svalankonto. Allra bäst är det om du ser till att e-postadressen är uppdaterad samt antecknar ditt användarnamn och lösenord på säkert ställe. Observera att det inte är möjligt att komma åt sina fynduppgifter i Svalan från nya Artportalen förrän flytten är klar och Svalan har stängts ned.

Så ändrar du e-postadress i Svalan

Logga in och klicka på fliken Personligt i huvudmenyn och sedan på Personuppgifter. Klicka på länken Byt e-postadress och följ instruktionerna (se bild nedan).

När flyttar fåglarna in i Artportalen?

 Läs mer om när fåglarna flyttar in


Kontaktinformation