SLU-nyhet

Information om fel i listor

Publicerad: 24 april 2015

Det är bra för dig som använder listor att läsa informationen nedan.

Listorna sorteras för tillfället fel

En känd bugg är att listorna sorteras fel. Arterna kommer inte i rätt systematisk ordning. Vi arbetar för tillfället på en lösning men kan inte p.g.a. den höga arbetsbelastningen säga exakt när problemet är avhjälpt. 

Varför räknar inte listorna alltid korrekt?

Av säkerhetsskäl visas inte skyddsklassade fynduppgifter publikt i listor och statistik, däremot syns dessa uppgifter för den inloggade observatören i dennes personliga listor. Detta gör att listorna inte blir helt korrekta. Den som har rapporterat många skyddsklassade arter hamnar längre ner i listorna än de skulle ha gjort om alla arter syntes. Vi utreder en lösning där man skall kunna visa mer information i de publika listorna utan att röja skyddsklassade och dolda fynd för obehöriga.

Varför syns inte rödstrupig sångare och isabellatörnskata i listorna?

I enlighet med SOF:s taxonomikommitté har dessa arter nyligen splittats och delats upp i två respektive tre arter: isabellatörnskatan har splittats till isabelltörnskata och turkestanstörnskata medan rödstrupig sångare har splittats till rödstrupig sångare, moltonisångare och rostsångare. Ändringen i Artportalen gjordes 23 april när fåglarna flyttade in i Svalan. De fynd av isabellatörnskata och rödstrupig sångare som rapporterats i Svalan och flyttats över till nya Artportalen har fått beteckningen "ob. isabellatörnskata"  respektive "ob. rödstrupig sångare" (Ob.=obestämd). Dessa fynd syns inte i listor eftersom det inte går att säga vilken art fyndet avser. Den som är redigeringsansvarig för fyndet (i normalfallet rapportören) måste gå in och ändra fyndet och ange vilken art fyndet avser för att fyndet ska visas i listor igen. Raritetskommittén har publicerat en genomgång av de Svenska fynden av isabellatörnskata och en genomgång av rödstrupig sångare pågår.


Kontaktinformation