SLU-nyhet

Höst och vinteruppdatering av taxonomin i Artportalen

Publicerad: 18 december 2023

Som vanligt har det lagts till alger och svampar men även ett gäng mossor och en hel del nytt i olika andra grupper.

Däggdjur & fåglar

En nyfunnen hybrid mellan gravand och rostand är nu möjlig att rapportera.

Fiskar

Endast några få taxa över artnivån.

Insekter

Bland tvestjärtarna har det hänt lite nytt. Den sedan länge kända arten skogstvestjärt Chelidura acanthopygia delades upp i två arter för några år sen, C. acanthotypygia och den nybeskrivna C. guentheri. Det har varit viss förvirring kring vilken av arterna som förekommer i landet, men nyligen så synonymiserades de båda arterna och denna ”nygamla” art heter numera Chelidurella acanthopygia. Fynden i artportalen har automatiskt ändras till rätt taxon. För några år sen hittades en ny art tvestjärt i landet, Labidura riparia, som sedan dess har påträffats i dynområden i Skåne, på Öland och Gotland. Då namnet sandtvestjärt myntades redan i Chinerys Insekter i Europa från 80-talet har det nu blivit rekommenderat svenskt namn.

Den svenska stritfaunan har berikats med tre nya stritarter, Edwardsiana spinigera, Ribautiana debilis och Zygina nigritarsis – alla tre med sydlig eller östlig utbredning, som expanderat sina utbredningsområden eller tidigare förbisetts. De två förstnämnda är blekt gröna, medan den sistnämnda har vinröd teckning på ryggen.

I övrigt har det här tillkommit en  stekel, 9 skalbaggar, 3 flugor och några fjärilar.

Chelidura guentheri-Krister Hall.jpg

Skogstvestjärt Chelidurella acanthopygia. Foto: Krister Hall

Övriga evertebrater

Några saknade taxa ur gruppen storkräftor har kompletterats inför den kommande Nationalnyckelvolymen.

Annars ser vi här en blandning av nya mossdjur, nässeldjur, ringmaskar samt en hakmask.

Kärlväxter

Förutom några adventiver som blivit bestämda och publicerats i kommande Svensk Botanisk Tidskrift så ser vi här den nya indelningen av lopplummrar i fem svenska arter (Björk 2020; Stenberg & Uotila 2023).

Mossor

Pågående arbete med uppdatering av mossorna inför Nordisk checklista och rödlistning har resulterat i ett ordentligt tillskott.

Alger och mikroorganismer

Ett antal alger har tillkommit då inte bara vi, utan de flesta andra databaser, verkar ha missat ett av Skujas större verk om Abisko från 1964.

Svampar

Några nya arter av Cortinarius och Entoloma, några nya svenska namn samt några marina svampar.

 

Referenser och länkar

Björk, C.R. (2020). Notes on the Holarctic Species of Huperzia (Lycopodiaceae), with Emphasis on British Columbia, Canada. Annales Botanici Fennici 57(4-6), 255–278.

Chinery, M. (1988). Insekter i Europa. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 320 pp.

Skuja, H. (1964). Grundzüge der Algenflora und Algenvegetation der Fjeldgegenden um Abisko in Schwedisch-Lappland. Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis series 4 18(3), 1–465.

Stenberg, L. & Uotila, P. (2023). Lopplumrar Huperzia i Norrbotten. Nordrutan 28, 9–24.

Lista över taxonförändringar