SLU-nyhet

Hjälp till att reda ut gulärlornas taxonomi!

Publicerad: 03 maj 2017

I Sverige häckar två underarter av gulärla, sydlig gulärla och nordlig gulärla. Hjälp forskarna att reda ut taxonomin hos gulärlorna genom att rapportera fynd av häckande gulärlor på Artportalen!

Målningar: Bill Zetterström. Från Alström, P., Mild, K. & Zetterström, B. 2003. Pipits and wagtails. A & C Black.

I Sverige häckar två underarter av gulärla, sydlig gulärla Motacilla flava flava och nordlig gulärla M. f. thunbergi. Hanar i sommardräkt är lätta att skilja åt. Den sydliga gulärlan har ett markant vitt ögonbrynsstreck och en ljus teckning på örontäckarna under ögat, medan den nordliga oftast saknar vitt ögonbrynsstreck och har mörkare örontäckare med endast en smal vit ögonring under ögat. Vissa nordliga gulärlor har emellertid ett mycket kort, smalt vitt ögonbrynsstreck bakom ögat (se bild ovan). Honorna är betydligt svårare att skilja åt, men den sydliga har kraftigare vitt ögonbrynsstreck och oftast ljusare örontäckare under ögat än den nordliga.

Som namnen antyder, förekommer den sydliga i de södra delarna av Sverige, medan den nordliga finns i norr. Deras utbredningsområden möts i en uppskattningsvis 10–15 mil bred zon genom C Dalsland, S Värmland, NV Närke, SV Västmanland och N Uppland. Den sydliga gulärlan föredrar att häcka på fuktiga gräsängar, exempelvis betade strandängar vid sjöar och åar, medan den nordliga i högre grad föredrar myrmarker i skogsområden.

Eftersom dessa båda gulärlor klassificeras som underarter förväntas de regelmässigt para sig med varandra där de möts. Fåglar med intermediärt utseende, som skulle kunna härröra från sådana samhäckningar, ses ofta. De genetiska studier som utförts hittills har inte funnit några skillnader mellan nordliga och sydliga gulärlor. Men det är dåligt känt i vilken omfattning de samhäckar. Eftersom de föredrar olika häckningsbiotoper borde genflödet mellan dem vara begränsat.

För att bringa klarhet i taxonomin är det av mycket stort intresse att försöka kartlägga de två underarternas utbredningar i detalj, i synnerhet i det område där de möts. Detta omfattar även kartläggning av deras biotopval. Dessutom är det av vikt att studera, och helst dokumentera, andelen typiska nordliga respektive sydliga gulärlor och fåglar med intermediärt utseende för att få en grov uppskattning av graden av hybridisering mellan dem.

Rapportera fynd i Artportalen

Du kan hjälpa till att reda ut taxonomin hos gulärlorna genom att rapportera fynd från sannolika häckplatser under häckningstidArtportalen.

 • Om du kan avgöra vilken underart det gäller så rapporterar du:

  Nordlig gulärla eller gulärla, underarten thunbergi

  respektive

  Sydlig gulärla eller gulärla, underarten flava
 • Kan du inte avgöra vilken av underarterna det gäller så rapporterar du bara

  Gulärla
 • Ser individen ut att ha ett intermediärt utseende mellan en nordlig eller en sydlig så rapporterar du

  Gulärla, flava/thunbergi intermediär

Foton och annan information

Foton av intermediära fåglar är av stort intresse. Ange helst även om du noterade några tecken på häckning. Du behöver inte ange biotoper, eftersom detta kan analyseras i efterhand baserat på dina koordinatangivelser.


För frågor och ytterligare information, kontakta:

Per Alström
ArtDatabanken, SLU
per.alstrom@slu.se, 070-454 6965

CV-sida