SLU-nyhet

Geografiska uppdateringar i Artportalen

Publicerad: 26 juni 2019

I denna uppdatering har de stora havsbassängerna (Skagerack, Kattegatt, Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken) lagts till provinserna samt uppdateringar av skyddade områden gjorts.

Detta innebär att fynd som rapporteras långt från land och som tidigare inte haft någon provinstillhörighet nu kommer att ha det. I Artportalen delas Sverige in i provinser, en för varje landskap förutom Lappland som är uppdelat i fem olika provinser (Åsele, Lycksele, Pite, Lule och Torne lappmark).   

Även uppdateringar har gjorts av nya eller uppdaterade skyddade områden:

 • 1 Nationalpark (Åsnens nationalpark)
 • 545 Naturreservat
 • 27 djur-/växtskyddsområden
 • 18 Natura 2000-områden

Årliga uppdateringar av geografisk bakgrundsinformation

Vi strävas efter att hålla den geografiska bakgrundinformationen uppdaterad i databasen på årsbasis. Det gäller läns- och kommungränser, landskap (i AP kallad provinser), socknar, skyddad natur och annan planinformation.

Följande berörs vid uppdateringar av geografisk bakgrundsinformation

 • Län
 • Kommun
 • Församling
 • Landskap (provinser)
 • Ramsar-områden
 • Rapportområden (fåglar)
 • Socken
 • Natura2000-områden
 • Skyddad natur (Naturreservat, nationalparker mm.)
 • SMHI:s avrinningsområden och havsbassänger

Kontaktinformation