SLU-nyhet

Förtydligande kring visning av skyddsklassade fåglar

Publicerad: 21 maj 2015

Många har undrat varför vissa fågelfynd visas trots att man kan tro att de ska skyddas. Här kommer förtydligande kring detta.

Varför visas enstaka fynd öppet av skyddsklassade arter med aktiviteten spel/sång?

I Svalan fanns en aktivitetskategori som hette ”spel/sång ej häckning”. Denna var inte ett häckningskriterium och fynd som rapporterades med denna aktivitet skyddades således inte heller. Aktiviteten kom till för att underlätta arbetet med atlasinventeringar där man inte ville att t.ex. dubbelbeckasiner som spelar tillfälligt under flyttningen eller gärdsmyg som sjunger på senhösten, skulle visas som möjlig häckning (att en fågel sjunger behöver ju inte betyda att den också häckar). I samband med överflytten till nya Artportalen togs dock den aktiviteten bort och fynd som rapporterats med denna konverterades istället till ”spel/sång” som är ett häckningskriterium och som således också skyddas i vissa fall. Det som hänt nu i flytten till nya Artportalen är att de specifika fynd som i Svalan rapporterats med aktiviteten ”spel/sång ej häckning” visas, vilket alltså är helt i sin ordning. Problemet är bara att det ser ut som att vissa fynd av spelande/sjungande skyddsklassade fåglar visas trots att man tror att de borde skyddas, eftersom det inte går att se om de rapporterats i Svalan med den gamla aktiviteten eller inte. Vi kommer att för dessa specifika fynd lägga in en notis i kommentaren om att de ursprungligen är rapporterade med ”spel/sång ej häckning” så att man kan direkt kan se varför de visas.  Det viktigaste är att fynd av skyddsklassade fåglar som inte ska visas inte heller har gjort det.  Anledningen till att vi tagit bort aktiviteten ”spel/sång ej häckning”, är att syftet missuppfattades med konsekvensen att den användes felaktigt.  

Varför visas bon av fiskgjuse och vissa fynd av vitryggig hackspett öppet i nya Artportalen?

Skyddsklassningen av arter i Artportalen utarbetas av ArtDatabanken i samråd med experter inom varje artgrupp. Fiskgjusen har nyligen flyttats från skyddsklass 3 till 2 med konsekvensen att fynd av arten med häckningskriterier visas öppet. Detta var ett önskemål från SOF i samband med riksinventeringen av fiskgjuse år 2013.

I samråd med projekt vitryggig hackspett har arten nedgraderats till skyddsklass 4 och döljs endast om de rapporteras med häckningskriterium. I ett antal utpekade häckningsområden skyddas dock alla fynd av vitryggig hackspett. Dessa områden är:

Värmland-Dalsland (kommuner): Arvika, Avesta, Bengtsfors, Mellerud, Munkfors, Sunne, DalsEd, Eda, Forshaga, Grums, Högsby, Karlstad, Kil, Nybro, Säffle, Åmål, Årjäng,

Norrbotten (socknar): Nederluleå, Luleå

Västerbotten (socknar): Lövånger, Sävar, Umeå

Nedre Dalälven (socknar): Älvkarleby, Hedesunda, Tierp, Söderfors. Österfärnebo, Nora,

Småland (socknar): Möklinta, Enåker, Lommaryd, Björkö


Kontaktinformation