SLU-nyhet

Förbättringar kring visning och sökning av skyddade fynd

Publicerad: 10 december 2015

Efter dagens release söker man ut skyddade fynd på ett lite annorlunda och enklare sätt och det har samtidigt blivit tydligare vilka bilder som hör till skyddade fynd.

Sökning av skyddade fynd

Tidigare gjorde man först en sökning och sedan skulle man kryssa i en svårhittad ruta under listan med sökresultat för att få fram skyddade fynd. Nu väljer man redan i sökformuläret att man vill inkludera skyddade fynd, genom att kryssa för Visa skyddade fynd under rubriken Art (se bild längst ner). Observera att man endast har rätt att se andras skyddade fynd om man har en behörighetsroll som tillåter detta. 

Sina egna skyddade fynd har man alltid rätt att se. Genom att kryssa i någon av rutorna att du endast vill söka bland dina egna observerade/rapporterade fynd får du upp dina egna publika och skyddade fynd i samma lista. Vill du få ut dina skyddade fynd i en separat lista, kryssa dessutom i Visa skyddade fynd. Fynden visas i två separata listor.

Skyddade fynd visas nu även i Karta och Artlista

I kartan markeras fyndplatsen som röd om alla fynd på fyndplatsen är skyddade. Om något av fynden däremot inte är skyddat markeras inte fyndplatsen på något speciellt sätt. De skyddade fynden visas dock alltid i listan över fyndplatsens fynd som dyker upp om man klickar på en fyndplats.
I presentationsformen Artlista visas symbolen för skyddat fynd (överkryssat öga) om minst ett av fynden är skyddat. 

Bilder tillhörande skyddade fynd markeras att de är skyddade

Det överkryssade ögat visas på bilder som hör till skyddade fynd i presentationsformen Galleri,

Övrigt i releasen (2.9.1)

Nu kan man lägga till sig som medobservatör i vyn detaljerat fynd samt på fynd som ingår i ett sammanslaget fynd.

I samma release har även fler förbättringar och buggrättningar gjorts, läs versionshistoriken för beskrivning av dessa. 

null    

Kontaktinformation