SLU-nyhet

Förbättringar i den mobila inrapporteringen

Publicerad: 03 september 2019

Idag har flera förbättringar gjorts i Artportalens mobilrapportering gällande bl.a. fyndplatsnamn, medobservatör, sökning i karta och bilduppladdning.

Observera att de här förbättringarna endast gäller den mobila inrapporteringen på artfakta.se/rapportera och inte artportalen.se.

Bättre förslag på fyndplatsnamn

Tidigare kunde det hända att de fyndplatsnamn som kom upp som förslag endast innehöll siffror och inte var beskrivande. Nu är funktionen omgjord så att det föreslagna namnet beskriver platsen på ett bättre sätt. Viktigt att veta är att man fortfarande kan byta ut det föreslagna namnet till något som man tycker passar bättre. I Artportalen ska man alltid sträva efter att göra fyndplatsnamnet så beskrivande som möjligt i syfte att andra ska kunna hitta till den exakta platsen. Börja alltid med att skriva namnet på fyndplatsen och placera eventuella siffror och väderstreck sist, t.ex. Gamla flygfältet 300 m SV. Det är också viktigt att försöka ha en så bra noggrannhet som möjligt på en fyndplats. 

Tydlig återkoppling vid bilduppladdning

Tidigare såg man inte att en bild höll på att laddas upp vilket gjorde att man riskerade att stänga ner webbsidan/telefonen av misstag mitt under pågående bilduppladdning. Nu ser man tydligt att bilduppladdning pågår.

Fler förbättringar

Bland de övriga förbättringarna kan nämnas att det nu blivit enklare att välja medobservatör, sökningen i kartan har blivit bättre då de geografiska namnen som kommer upp i autofyll är kortare och att zoomningen nu också funkar som den ska på Andriodtelefoner.

Om mobilrapporteringen

Att använda mobilrapporteringen i Artfakta är ett smidigt sätt att rapportera till Artportalen direkt från mobilen. Din position hämtas automatiskt via telefonens gps eller från bilden du laddar upp, vilket gör det enklare att rapportera med bättre noggrannhet. Fynd rapporterade via Artfakta blir direkt åtkomliga i Artportalen, där också eventuell ändring/komplettering av fynduppgifterna behöver göras. Inloggningen görs med samma kontouppgifter i Artfakta som i Artportalen och är man inloggad på ena stället är man det också automatiskt på det andra.

Till Artportalens mobilrapportering i Artfakta


Kontaktinformation