SLU-nyhet

Förbättrad import och regler för bildkommentarer i ny release

Publicerad: 28 maj 2015

I senaste releasen har vi gjort några prestandaförbättringar, t.ex. går det nu betydligt snabbare att spara ändring av fynd. Dessutom är nu importen kompletterad med en funktion som gör att risken för manuellt arbete i granskaläget minskar. Vidare har vi lagt till regler för kommentarer.

Lättare att få systemet att förstå vilken fyndplats man avser vid import

Det har varit ett problem vid import när flera fyndplatser/lokaler har samma namn. Då måste man gå in och välja rätt fyndplats i granskningsläget manuellt. Nu finns en funktion som minskar risken för att man måste ändra manuellt. Genom att ange ”prioriterat område” väljer importfunktionen i första hand fyndplats/lokal inom detta område (län, landskap eller kommun) i händelse av att andra fyndplatser/lokaler har samma namn. Man kan också välja att prioritera sina privata fyndplatser och favoriter.

Regler kring bildkommentarer

I det gamla rapportsystemet fanns det tydliga regler kring hur man kommenterar bilder. I nya Artportalen har reglerna inte varit synliga vilket gjort att kommentarer som ej är förenliga med dess syfte blivit vanliga. Möjligheten att kunna kommentera bilder finns för att man ska kunna diskutera artbestämningen eller något annat som har med själva observationen att göra i syfte att öka kvaliteten på fyndet eller som en möjlighet till kunskapsutbyte mellan användarna. Kommentarerna är däremot inte till för att användas som ett socialt media där man berömmer/kritiserar, skojar och diskuterar något annat än just den observation som bilden visar.

I den senaste releasen har vi tydliggjort reglerna för bildkommentarer och återinfört kryssrutan som man måste fylla i som bevis på att man läst reglerna, innan man tillåts kommentera.


Kontaktinformation