SLU-nyhet

Fler sökmöjligheter i ny release

Publicerad: 24 augusti 2015

Under veckan som varit kom den första större releasen efter sommaren. Bland de förbättringar som gjorts finns:

 

Utökade sökmöjligheter. Nu kan man även söka på arter med osäker artbestämning, ospontana arter, fyndstatus, intressant notering, antal, andrahandsuppgifter och samlingsnummer. Om du inte hittar sökfälten direkt, tänk på att man kan öppna fler genom att trycka på plustecknet uppe till höger i boxarna på söksidan.

Förbättringar i bildgalleriet. Det personliga bildgalleriet har förbättrats genom att man nu kan filtrera på artgrupp. Det personliga bildgalleriet hittar du genom att gå in på Mina sidor och välja fliken Bilder. I det publika bildgalleriet som du hittar i huvudmenyn under fliken Bilder kan man nu söka på artnamn.

Nu syns medobservatörer som lagt till sig själva. De medobservatörer som du själv lagt till syns som vanligt i söklistor i kolumnen Observatörer. För att se de medobservatörer som själva lagt till sig till ett fynd, gå in på detaljerad fyndinformation, och leta efter Övriga observatörer som är synlig om någon lagt till sig själv som medobservatör till fyndet. Detaljerad fyndinformation hittar du genom att trycka på den lilla runda i-symbolen som finns i söklistorna.

Förbättrad import. Nu kan man importera taxon-id i kolumnen Artnamn i importmallen. Dessutom har några buggar rättats, bl.a. att man nu kan ange endast slutdatum för sin observation och att startdatum då sätts till samma datum (tidigare sattes 01-01-01). Tidigare i somras gjorde vi även en förbättring så att man numera kan importera till en fyndplats som någon annan inom samma organisation har skapat.

Att redigera fynd fungerar bättre. En rad buggar i funktionen för att redigera fynd har rättats, bl.a. så är det nu inga problem att ändra flera fynd samtidigt där något av fynden har ”artbestämning osäker” angiven (tidigare sattes den då om till ”säker”). En annan förbättring som gjorts är att man numera kommer tillbaka till rapportformuläret när man gjort en ändring i ett fynd i den granskningstabell som byggs upp längst ner i rapportformuläret.  

Nu går det att flytta fynd från en privat lokal till en allmän lokal. Detta görs under Mina fyndplatser. Förbättringen gjordes tidigare i somras.

Nu fungerar framåt- och bakåtnavigeringen i webbläsaren på Dagens fynd. Tidigare har det inte fungerat som det ska.

Förbättrat felmeddelande när man försöker rapportera något annat än fåglar på allmänna fågellokaler. Vi får många frågor om just detta, inte minst på grund av att det tidigare felmeddelandet sade att man inte kan rapportera på lokalen för att den tillhör en organisation. Nu har vi förtydligat genom att skriva så här:

Den valda fyndplatsen är en fågellokal Endast fåglar kan rapporteras på fågellokaler, andra artgrupper kräver oftast noggrannare angivna fyndplatser. Skapa en ny fyndplats genom att placera ditt fynd på kartan.

Förbättrad hantering av fyndplatser. Förbättringarna innebär att man numera kan koppla en ny fyndplats till en huvudlokal i efterhand, att man har de trettio närmsta huvudlokalerna att välja bland (tidigare var det 10) och att avståndsangivelsen mellan fyndplats numera är korrekt.  

Förbättringar i Administrationsverktyget för validerare. Bland dessa förbättringar kan nämnas att man nu kan sortera på fältet Fyndbeskrivning (där antal visas) samt att man numera inte får meddelandet att bilder saknas även om det finns bilder. Tidigare i somras gjorde vi även en förbättring så att de underliggande fynden underkänns automatiskt om det överliggande gör det.

Utökat skydd för fjälluggla i år. På grund av den kalla sommaren och därmed också den försenade häckningsperioden för fjälluggla skyddas den hela september ut i år, istället för halva september som det är i normalfallet.


Kontaktinformation