SLU-nyhet

Februariuppdatering av taxonomin i Artportalen

Publicerad: 15 februari 2024

Denna gång stjäl vår vanliga svenska kråka – gråkråkan – uppmärksamheten, men som vanligt har det tillkommit en hel del alger, svampar, växter och insekter.

Däggdjur & fåglar

Vi har anammat de senaste nyheterna från BirdLife Sveriges Taxonomikommitté, där man framför allt delar upp kråka i de två arterna gråkråka och svartkråka, men alla underarter av fåglar som påträffats i Sverige har nu fått svenska namn. Se Birdlife Sveriges webbplats för detaljer.

Gråkråka-Lennart Didrik 800x800.jpgGråkråka. Foto: Lennart Didrik

Insekter

Bland insekterna hittar vi lite smått och gott med några växtlöss, lite myggor och flugor samt några enstaka malar och flyn.
Tre skinnbaggar är nya för Sverige. Det är nordliga arter som varit kända från Finland, men som nu också bekräftats från Sverige.
Bina har delats in i underfamiljer enligt nya forskningsrön. Ett antal för Sverige nya parasitsteklar, hittade av Ulf Gärdenfors på Stora Karlsö, är nya för Artportalen.   

Övriga evertebrater

En bläckfiskart, Sepiola tridens, är ny för landet. Svenskt namn är ej ännu fastställt. Även bläckfisken Sepietta neglecta är inlagd. Den har påträffats i Skagerrak men inte i svenska vatten än.
Bland övriga evertebrater hittar vi ett par nya kvalster, några lockespindlar och en vanlig spindel.

Kärlväxter

Ett antal odlade kärlväxter som har hittats förvildade har lagts in tillsammans med några hybrider som hittats i norra Sverige och bestämts av experter på herbariet i Helsingfors.

Mossor

Det har tillkommit nya arter av bladmossor där det även skett mycket systematiska ändringar.

Alger och mikroorganismer

Vi fortsätter att fylla igen luckor bland mikroalgerna med både cyanobakterier och grönalger.

Svampar

Som vanligt har det lagts till ett antal nya taxa, inklusive några slemsvampar.                         

Referenser och länkar

Jirle, E., G. Asplund & M. Lagerqvist. (2024) Förändringar i Tk:s lista. Rapport 14 från Taxonomikommittén. BirdLife Sverige. 24 pp.

Taxonomikommittén & Raritetskommittén. (2024) Sverigelistan med underarter - fynd t.o.m. 2022 – version februari 2024. BirdLife Sverige. 17 pp.

https://birdlife.se/manga-nyheter-fran-taxonomikommitten/


Ladda ner en lista över alla nya taxa