SLU-nyhet

Euro BirdWatch 2016

Publicerad: 29 september 2016

EuroBirdWatch arrangeras i år för 23:e gången. Så här följer du vad som rapporteras i Sverige och Norge!

Evenemanget syftar till att uppmärksamma de stora strömmarna av flyttfåglar som varje höst går över Europa och behovet av skydd över gränserna.

På många platser i Sverige arrangeras aktiviteter av lokala och regionala fågelföreningar. Länkar till dessa finns på SOF-BirdLife.

en särskild statistiksida i Artportalen kan du följa alla observationer som görs under helgen och se aktuella siffror över antalet fynd, arter och rapporter. Där finns också statistik för tidigare upplagor av Euro BirdWatch. I år går det även att jämföra med Norge, som har en motsvarande statistiksida på www.artsobservasjoner.no.

Kom ihåg att rapportera i Artportalen – allt ska räknas denna helg!


Kontaktinformation