SLU-nyhet

Enklare att koppla fynd till huvudlokal och nya statistiklistor med mera.

Publicerad: 11 maj 2016

Releasen (2.9.7) (11 maj 2016) innehåller flera förbättringar och några buggrättningar. Nu är det lättare att nå detaljerad fyndinformation och svenska synonymer.

Koppla fynd till huvudlokal

 

Funktionen för att koppla om huvudlokalen har gjorts om. Man kan nu enkelt koppla om en fyndplats när man redigerar den genom att klicka på "Ändra" vid "Ingår i:". Välj sedan en ny huvudlokal i kartan att koppla till.

 

 

 

Statistiklistor för rapportering + observationer

 

Två nya listor finns tillgängliga. Listan Rapporteringsvolym visar antal rapporterade fynd per användare och listan Observationsvolym visar antal observationer inkl. medobservationer per användare. För båda listorna gäller att skyddade fynd inte räknas och att man kan filtrera som vanligt på artgrupp, period och observatör.

 

 

 

Lättare att komma till detaljerad fyndinformation och att granska raritetsrapporter

 

Nu kan man länka och klicka på ett fynd för att komma till Detaljerad fyndinformation samt granska raritetsrapporten. Detta underlättar bland annat för Raritetskommittén (RK) när de ska offentliggöra sina bedömningar.

 

 

 

Svenska synonymer visas i Dyntaxa-popupen

 

Nu visas även svenska synonymer om sådana finns när man håller markören över ett artnamn eller en högre taxonomisk grupp. Tidigare visades bara en artinformationsruta.

 

 

 

Dessutom ytterligare några förbättringar och buggrättningar som redovisas i versionshistoriken.

 

 

 

 


Kontaktinformation