SLU-nyhet

Enklare att hantera många projektmedlemmar

Publicerad: 23 mars 2017

I den senaste releasen av Artportalen har det blivit enklare att hantera många projektmedlemmar.

Förbättringen har föranletts av samarbetet med projektet Naturens kalender. Den som administrerar ett projekt har nu tillgång till knappen ”Administrera projektmedlemmar”, som öppnar en ny sida där man enkelt kan lägga till sina projektmedlemmar med hjälp av en personväljare (observera att projektmedlemmarna först måste ha ett konto i Artportalen). Medlemmarna visas i en överskådlig lista, där det går att stega fram och tillbaka om man har många medlemmar.

För validerare innehåller releasen också några förbättringar och buggrättningar. Bland annat kan validerare nu skicka både meddelanden och mail till rapportörer (möjligheten att skicka mail har varit ur funktion en tid).

En annan buggrättning innebär att om en statusregel uppdateras slår den omedelbart igenom även på ”Dagens fynd” (tidigare fanns en fördröjning orsakad av en bugg).

Se versionshistoriken (release 2.10.8) för alla detaljer.


Kontaktinformation