SLU-nyhet

Diffusering av fyndplats, förbättrad sökning och DNA-nyheter

Publicerad: 04 december 2018

Efter dagens release av Artportalen är det nu möjligt att diffusera positionen för fyndplatsen och att ange eDNA som insamlingsmetod. Dessutom har sökningen förbättrats.

Om rapportören ska dölja sitt fynd eller visa det publikt är ofta en balansgång och ofta väljer rapportören en medelväg genom att ange ett för stort område för att slippa dölja det. Nackdelen med att ange ett för stort område blir att fyndet inte kan användas som underlag i naturvårdsarbetet. Genom att införa möjligheten att diffusera fynd hoppas vi att fler fynd rapporteras med exakt positionsangivelse.

Att diffusera sin fyndplats innebär att man rapporterar fyndplatsen med rätt namn och exakt position men att den exakta positionen inte visas publikt. Istället ersätts den med en ruta som är 100x100 m, 500x500 m eller 1x1 km. Detta är användbart om man t.ex. inte vill röja den exakta platsen för en fälla, en kamera eller ett bo, men ändå låta övriga fynduppgifter vara publika. Den exakta positionen blir precis som de dolda fynden tillgängliga för personer med speciella behörigheter i naturvårdssyfte samt för rapportören själv. Koordinaterna som visas anger mittpunkten i kvadraten. 

eDNA och länk till DNA

DNA får en allt större betydelse i naturvården och nu finns eDNA som insamlingsmetod och det går också att ange länken till en DNA-sekvenserad individ. Länken är placerad under ’Samling & bestämning’ i rapportformuläret och en ny kolumn finns i Excel-mallen.

eDNA är att sätt att genom ett vattenprov från t.ex. en sjö kunna avgöra vilka arter som lever där.

Läs mer om eDNA
Läs om DNA-baserad artbestämning/DNA barcoding 

Förbättrad sökning

I Artportalen kan man rapportera att man sett sitt fynd inom en längre tidsperiod. Det kan vara om man inte vet exakt när observationen gjordes, men man vet att det var t.ex. under sommaren. Som exempel kan vi säga att ett fynd är rapporterat med intervallet 1 juni – 31 augusti. En sökning på ”fynd i juli” resulterar då i att fyndet kommer med, vilket kan ge missvisande resultat. I sökformuläret kan man nu avgränsa en sökning med period så att endast fynd med start- och slutdatum innanför perioden visas. Sökfältet heter ’Avgränsa period’ och finns under ’Fler sökparametrar’ (för period).

 Läs om releaseversion 2.12.5 i versionshistoriken