SLU-nyhet

Dagboksblad har bytt namn till Fältbesök och nya landskapskataloger

Publicerad: 23 juni 2016

Landskapskataloger är ett bra hjälpmedel för att se vilka arter som har noterats i Sveriges olika landskap. Nu har några listor tillkommit. Förändringar har även skett med begreppet Dagboksblad.

Dagboksblad har bytt namn till Fältbesök För att minska begreppsförvirring och ensa namngivning har Dagboksblad nu bytt namn och kallas hädanefter för Fältbesök, eftersom det stämmer bättre med vad det egentligen är.   Sökning på fältbesök Nu kan man söka på fältbesök (fd. dagboksblad). Man kan med hjälp av ett nytt sökformulär, som finns under sök-fliken, söka på både egna och andras användares publika fältbesök. Fältbesök som markerats som privata visas bara för den enskilda användaren.   Projektparametrar för fältbesök Tidigare har man endast kunnat ange egendefinierade projektparametrar för fynd, d.v.s. arter. Nu har det införts möjlighet att i projekt skapa egna parametrar som gäller för fältbesök, t.ex. pH-värde, vattentemperatur, mosstäckningsgrad m.m. Parametrarna i ett projekt går att kombinera med fyndparametrar, men de olika typerna kommer bara att gälla för antingen fynd eller fältbesök.

Nya landskapskataloger Nu har det tillkommit flera nya landskapskataloger i Artportalen, se under fliken Teman. Sedan tidigare finns även kataloger för fjärilar, skalbaggar, trollsländor, flera flugfamiljer mm, samt bladmossor. Katalogerna visar i vilka landskap arterna har påträffats, utifrån kontrollerade fynd, och bygger även på fynd i museisamlingar och litteratur. De nya landskapskatalogerna rör följande grupper:

  • Puckeldansflugor (Hybotidae) Hellqvist, S. mars 2016, baserad på Chvala (1975, 1983) med senare tillägg
  • Rovsteklar (Spheciformes) Hellqvist, S., Abenius J. & Norén, L. 2014: Entomologisk Tidskrift 135(1–2):77–94
  • Levermossor (Marchantiophyta) Lönnell, N. juni 2016 baserad på Söderström, L. (red.) 2002. Preliminary distribution maps of bryophytes in northwestern Europe. Vol. 1. Hepaticae and Anthocerotae (2nd edition) och senare belagda fynd.

Förbättringar har bland annat även gjorts för att möjliggöra att ta bort underliggande fynd ur en sammanslagning och importera privata lokaler som har exakt samma namn som publika lokaler. Dessa förändringar och mindre buggar redogörs för i versionshistoriken.


Kontaktinformation