SLU-nyhet

Brunsula och mördarsnigel bland de nya arterna och namnen

Publicerad: 10 december 2021

Vinterns första taxonuppdatering omfattar många olika organismgrupper, bland annat en hel del nya steklar och kiselalger, och många nya svenska namn.

Fåglar

Den för landet nya arten brunsula har i höst rapporterats från Måseskär på Västkusten. Arten finns normalt längs havskusterna i tropiska områden och övervintrar pelagiskt, och ses mycket sällan i Europa.

Blötdjur

Den spanska skogssnigeln har ju visat sig vara väldigt ospansk och därför har det gällande namnet nu ändrats till det gamla välkända mördarsnigel. En ny snigel för landet, grön källarsnigel, har hittats helt tillfälligt i en trädgård i Göteborgs-trakten. Något att vara vaksam på om den skulle dyka upp på nya platser.

Ryggradslösa djur

Större revisioner bland växt- och parasitsteklar, både nya arter och reviderad taxonomi. Dessutom nytillskott bland bl a fjärilar, nattsländor och svampdjur. Arbetet med att skapa svenska namn för skalbaggar fortsätter och omfattar nu även kvickbaggar och storkortvingar. Även koralldjuren har nu begåvats med svenska namn.

Kärlväxter

Som vanligt huvudsakligen ett antal förvildade prydnadsväxter, men även den tillfälligt inkomna arten amerikansk hönshirs.

Alger

En hel del uppdateringar bland kiselalgerna, både nya taxa, namn och taxonomi.

Lavar

Här tillkommer nu två knappnålslavar.

Svampar

Tillfälligt lugnare bland svamparna, enda nytillskottet utgörs av Phyllactinia fraxini.

 

Lista över taxonförändringar

 


Kontaktinformation