SLU-nyhet

Nu möjligt att filtrera på naturvårdsarter och ladda upp miljöbilder

Publicerad: 13 december 2017

Förutom att Artportalens startsida fått nytt utseende är det nu i och med senaste releasen även möjligt att söka efter naturvårdsarter och ladda upp miljöbilder till ditt fältbesök. Det är dessutom möjligt att söka efter fynd som ska publiceras i årsrapporter.

Ny startsida med Dagens natur

Dagens natur tar över Artportalens förstasida med analyser och nyheter om Sveriges arter, svensk naturvård och biologisk mångfald. Under kartan finns också en räknare som visar hur många som använder Artportalen för ögonblicket.

Nya sökfält i sökformuläret: Naturvård och Publiceras

Nu går det att söka efter fynd genom att filtrera med flera parametrar som används i Naturvården som t.ex. Skogsstyrelsens signalarter, EU:s habitatdirektiv, fridlysta arter och åtgärdsprogram.

Även fynd som är taggade för att publiceras i regionala eller nationella årsrapporter kan nu filtreras fram.

Ladda upp miljöbilder till fältbesök

Nu går det även att ladda upp bilder till fältbesök. Bilder som beskriver fyndplatsen eller besöket och inte föreställer en art kan laddas upp till fältbesöket.