SLU-nyhet

Att rapportera för en organisation

Publicerad: 02 oktober 2015

För dig som undrar hur man gör för att rapportera åt en organisation i nya Artportalen eller hur man kopplar ett organisationskonto som fanns i något av de gamla rapportsystemen, kommer här förtydligande information.

I nya Artportalen är alla konton personliga och rapportering inom organisationer hanteras istället genom att personliga konton tilldelas behörighetsroller som kopplas till organisationen. På så sätt behöver varje person bara hålla reda på ett konto. Om man t.ex. vill rapportera åt en organisation behöver man alltså ha rätt behörigheter för detta, för att få sådana, kontakta den aktuella organisationen.

Organisationer som vill öppna upp för rapportering i sitt namn och därmed också kunna ha redigeringsansvar (detta är dock inte ett måste), behöver kontakta Artportalensupporten. Observera att man inte ska göra ett konto i organisationens namn direkt i Artportalen. Koppling av organisationskonton som fanns i något av de gamla rapportsystemen görs manuellt av oss på Artportalen, kontakta Artportalensupporten för hjälp med detta.

E-postadress till Artportalensupporten

support@artportalen.se


Kontaktinformation