SLU-nyhet

Atlasinventering i ny release

Publicerad: 19 november 2015

Atlasinventeringar görs för att bedöma arters utbredning över ett specifikt område. I dagens release släpptes funktionaliteten som krävs för att kunna utföra dessa atlasinventeringar för fåglar och kärlväxter i Artportalen.

Atlasinventeringar i Artportalen görs genom att ett område delas upp i rutor om 5x5 eller 10x10 km (koordinatsystem RT90). För var och en av dessa rutor väljs sedan ett representativt fynd ut för arten. På så sätt får man en bild av artens utbredning under en angiven period och i ett specifikt område.

Funktionaliteten som kom i senaste releasen, innebär att man inom ett atlasinventeringsprojekt kan välja ut de representativa fynden samt administrera rutansvarig.

Atlasinventeringar fanns även i det gamla rapportsystemet för fåglar (Svalan). All atlasdata som fanns där är överförd till nya Artportalen. 

Om du vill starta ett atlasinventeringsprojekt

Om du vill starta ett atlasinventeringsprojekt eller har frågor, kontakta support@artportalen.se. Vi behöver veta projektets namn, vilket område och tidsperiod det omfattar samt vem/vilka som är administratörer för att kunna lägga upp ett projekt.

Övrigt i releasen

I samma release (2.9.0) har även några förbättringar och buggrättningar gjorts, läs versionshistoriken för beskrivning av dessa.


Kontaktinformation