SLU-nyhet

Artuppdatering med allt från Spatula till spottspindel

Publicerad: 16 juni 2020
Foto: Scytodes thoracica Latreille, som tillhör familjen spottspindlar

Inför semestertider passar vi på att uppdatera Artportalens artlistor med allt från nya arter och nya svenska namn till taxonomiska förändringar och rena justeringar av stavfel.

Midsommar är snart här och med den stundar semestertider för många av oss. Vi passar därför på att uppdatera Artportalens artlistor. Det är en brokig blandning av nyupptäckta arter, kompletterande uppdateringar av eftersatta grupper, förflyttningar med åtföljande namnändringar, nya svenska namn och diverse smärre justeringar av t.ex. stavfel.

Fåglar

Orientpipare fick vi lägga in direkt när den upptäcktes som ny för Sverige nyligen, men hybriden svangås x kanadagås och den mörka morfen av ängshök kommer med först nu. Sedan har det gjorts omflyttningar bland simänderna, från släktet Anas till Sibrionetta, Mareca och inte minst Spatula, dit skedanden nu så passande hör.

Däggdjur

Då det ibland förekommer hybrider mellan fält- och skogshare har vi nu gjort det möjligt att direkt rapportera sådana observationer.

Insekter

Bland insekterna hittar vi snart sagt sedvanliga uppdateringar med både lite nya steklar och lite nya skalbaggar. För ovanlighets skull, däremot, har det genomförts en större mygguppdatering, främst då av svidknott, gallmyggor, fjädermyggor, svampmyggor och sorgmyggor men som vanligt en och annan ny harkrank.

Vidare har vi både några nya arter och några nya svenska namn av fjärilar. Ett exempel är en art på spridning norrut, Pieris mannii (Mayer, 1851), som fått namnet sydrovfjäril. Den har närmast påträffats i Danmark men väntas dyka upp i Skåne om kanske fem år.

Bland de mindre artrika ordningarna hittar vi inget mindre än en för landet helt ny nätvinge, Helicoconis hirtinervis Tjeder, 1960.

Spindeldjur

Tack vare Niklas Lindberg har vi kunnat komplettera de oribatida kvalstren med ett flertal arter. Även spindlarna har fått några tillskott med bl.a. Scytodes thoracica Latreille, 1802 som tillhör familjen spottspindlar. Arten fångar sina byten genom att spotta ut trådar som den låser fast sina byten med. Den har börjat dyka upp i Skåne efter att ha funnits i Danmark i många årtionden. (Funnen bland annat hemma i badrummet hos Mikael Sörensson, en entomolog vid Lunds universitet). Micaria micans Blackwell, 1858 hör till släktet skimmerspindlar som har en myrliknande utseende. Arten har nyligen skiljts ut från fältskimmerspindeln. Återstår att se vilken utbredning den har i Sverige.

Snäckor

Även snäckorna har fått tillskott, inte minst med nya svenska namn, men också med några nakensnäckor.

Plattmaskar

Klassen Macrostomorpha bland plattmaskarna har fått en rejäl uppdatering med många svenska arter som tidigare saknats men även nybeskrivna sådana.

Växter

För växterna är det mest tillägg av svenska namn men även nytillskott av några få tillfälliga arter. Sedan har nord- och sydmaskros blivit arter från att tidigare varit underarter. Nya systematiken för vargtörlar har införts, vilket resulterat i att alla tre tidigare underarterna upphöjts till artstatus. Släktet snårvindor, Calystegia, har slagits samman med släktet vindor, Convolvulus, samtidigt som skärvinda blivit egen art från att tidigare varit underart. Vidare har krissla och luddkrissla m.fl. små krisslor brutits ut till ett eget släkte, Pentanema, från ålandsrot m.fl. i släktet Inula.

Svampar och lavar

Som vanligt jobbar vi löpande med det stora arbetet att uppdatera svamparna, vilket denna gång även betydde lite nyheter på lavfronten. Annars har det varit nedslag bland allt från soppar och kantareller till taggsvampar och skivlingar.

Alger

Här hittar vi några nya arter som används inom miljöövervakningen, och främst då alveolater.

Se lista över uppdaterade taxa 


Kontaktinformation

Jan Edelsjö, kontaktperson skyddsklassade arter
SLU Artdatabanken
jan.edelsjo@slu.se018-672685