SLU-nyhet

Artportalens data görs tillgängligt för allmänhet och skogsägare via Skogsstyrelsen

Publicerad: 08 februari 2016

Nu blir det enklare för skogsägare och allmänhet att få information om kända fyndplatser för rödlistade arter i skogen. Detta genom att Artportalens observationsdata om just sådana arter nu visas i Skogsstyrelsens publika karttjänst Skogens pärlor och kartprogrammet Mina sidor som används av skogsägare.

I båda tjänsterna visas sedan flera år tillbaka värdefulla skogsområden och kulturlämningar i Sveriges skogar. Det är alltifrån sumpskogar och nyckelbiotoper till naturreservat och Natura 2000-områden. Uppgifter som är viktiga för skogsägare när de ska bruka sin skog, men också intressant för den som vill veta mer om skogs- eller friluftsområden som man brukar besöka.

– Det nya är att man genom att välja ett område på kartan också kan få uppgifter om kända fyndplatser för rödlistade arter som finns i området. Dessutom, för nästan alla arterna, finns det med en kort beskrivning av artens livsmiljö och vilken sorts skötsel de behöver, säger Erik Sollander, projektledare, Skogsstyrelsen i Skogsstyrelsens pressmeddelande. 

Arter som är upptagna på ArtDatabankens lista över skyddsklassade arter, det vill säga de som är mest störningskänsliga och som därför döljs för publik visning i Artportalen, visas inte heller i Skogsstyrelsens nya karttjänster. Det kan till exempel vara vissa orkidéer, fjärilar och rovfåglar.

– Den som rapporterar in artfynd i Artportalen kan redan dagen efter rapporteringen söka efter dem i våra karttjänster, säger Erik Sollander.

– Det här samarbetet mellan Skogsstyrelsen och ArtDatabanken är ett utmärkt exempel på hur Artportalens data kan göra nytta i svensk naturvård, säger Liselott Sjödin Skarp, chef för program arter på ArtDatabanken.

Om de nya karttjänsterna Skogens pärlor och Mina sidor

Skogens pärlor är en karttjänst från Skogsstyrelsen där värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar redovisas.

Mina sidor är en Skogsstyrelsens e-tjänst som är öppen för alla skogsägare och deras ombud för att ge skogsägare bästa möjliga information och bästa möjliga hjälp att sköta och förvalta skogen för framtiden. 

Om Artportalen och Artfakta

Artportalen är en webbplats för rapportering av observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de över 50 miljoner fynduppgifterna, som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med. Artportalens data är ett viktigt verktyg i svensk naturvård. Artportalen drivs och utvecklas av SLU ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Artfakta är ArtDatabankens webbverktyg för fakta om arter, som än så länge har tonvikt på rödlistade arter. Målet är att presentera fakta om alla Sveriges flercelliga organismer.


Kontaktinformation