SLU-nyhet

Artportalens API:er

Publicerad: 23 mars 2018

Det finns en stor efterfrågan på att både kunna se och rapportera observationer ute i fält, men för att göra det möjligt behövs applikationer som är anpassade för mobila enheter, som t.ex. smarta telefoner. Detta i sin tur förutsätter att ett så kallat API finns som gör att applikationen kan utbyta information med Artportalen.

Under våren 2018 kommer ArtDatabanken att släppa Artportalens läs-API som gör att utvecklare kan bygga appar som hämtar och visar information ur Artportalen. Vad gäller åtkomst till vårt skriv-API, som möjliggör rapporteringsappar, kommer vi till att börja med öppna upp en intresseanmälan för att vi ska få en bild av hur stort intresset är och för att hitta relevanta samarbetsprojekt. Därmed startar en pilotfas med syftet att framöver kunna utvärdera och garantera allt från prestanda och säkerhet till supportbehov på att bra sätt. 

För dig som är intresserad av att bygga applikationer mot Artportalen finns möjligheten att få mejl med aktuell information om ArtDatabankens API:er. Mer information kommer i april.  

Anmälan till nyhetsbrev om ArtDatabankens API:er


Kontaktinformation