SLU-nyhet

ArtDatabankens API:er lanseras i mitten av juni

Publicerad: 29 maj 2018

ArtDatabanken planerar att lansera läs-API:er i mitten av juni, vilket innebär att den som vill kan visa Artportalens data i sin app eller på sin hemsida.

De API:er som lanserar i juni är Artportalens läs-API för visning av artobservationer och Artfaktas (www.artfakta.se) API för visning av artinformation. 

Mer information om hur man får tillgång till API:erna, teknisk dokumentation, instruktioner, information om datainnehåll, villkor m.m. kommer att läggas upp i samband med lanseringen 12 juni.

API för inrapportering till Artportalen 

Skriv-API:et som möjliggör inrapportering till Artportalen ger vi inte allmän åtkomst till i detta skede utan öppnar istället upp en intresseanmälan för att få en uppfattning av hur intresset ser ut för skriv-API:et för att därmed också kunna utvärdera och planera allt från prestanda och säkerhet till datakvalitet och supportbehov på att bra sätt.

Om du har några funderingar eller frågor, mejla dem till support@artportalen.se

API-information via mejl

För dig som är intresserad av ArtDatabankens API:er, finns ett nyhetsbrev att anmäla sig till. Genom att sätta upp dig på vår mejllista riskerar du inte att missa någon information om API:erna.

Anmälan nyhetsbrev

Vad är API:er?

Via ett läs-API kan den som är kunnig inom API-utveckling hämta information från ett ställe (t.ex. Artportalens databas) för att visa i sin egen applikation (t.ex. en app eller webbsida). Genom att tillgängliggöra ArtDatabankens data via API:er hoppas vi att datat sprids och kommer till användning på olika sätt.