SLU-nyhet

Artbestämning osäker, bildkommentarer och projekt

Publicerad: 18 november 2019

I senaste releasen har en del förbättringar gjorts som påverkar visningen av osäkra artbestämningar, möjliggör att kommentera ett fynds alla bilder och förbättrar rapporteringen till publika projekt.

Osäkra artbestämningar visas inte längre per default

Tidigare har fynd som markerats som osäkra synts per default i alla sökresultat. Nu syns inte längre dessa fynd om man inte aktivt anger att man vill se dem i sökformuläret. Filtret finns numera under gruppen Fyndegenskaper. Även filtret Ospontan har flyttats från filtergruppen Art till Fyndegenskaper. Se bild och faktaruta längst ner på sidan.

Förbättringar i projekt

Tidigare gick det inte att skapa nya fyndplatser inom ett publikt projekt. Nu kan den som rapporterar på ett publikt projekt också skapa nya fyndplatser. I vanliga projekt kan endast projektmedlemmar rapportera och administratören kan välja  om det ska vara tillåtet att skapa nya fyndplatser eller inte. Detta har nu åtgärdats så att alla användare kan ange publika projektlokaler på fynd.

Observera att för att ett projekt ska bli publikt behöver administratören kontakta Artportalens support.

Kommentarer på bilder

Tidigare har det inte varit möjligt att kommentera på fler bilder än en vid rapportering. Kommentaren har endast sparats för första bilden.  Nu går det att spara kommentarer på varje enskild bild kopplade till ett och samma fynd. 

 

Skärmdump som visar var man hittar filtret Artbestämning osäker i Artportalens sökfunktion.

Bilden visar var man hittar filtret Artbestämning säker som man numera behöva aktivera för att få med osäkra artbestämningar i sökresultatet. 

Fakta:

Om man är osäker på arten

Grundprincipen är att man ska var säker på vilken art man rapporterat i Artportalen, men om man trots efterforskningen känner sig tveksam kan man markera fyndet som osäkert genom att kryssa i rutan osäker artbestämning vid rapportering. Osäkra fynd markeras med ett frågetecken ”?” i artlistor.

Ett annat sätt att rapportera fynd där man inte kan artbestämma är att rapportera på en högre taxonomisk nivå. För många arter kan det vara mycket svårt att bestämma arten men det är ofta möjligt att bestämma släktet. Då kan man rapportera på släktesnivå i Artportalen.