SLU-nyhet

Ändrade kartsymboler

Publicerad: 25 augusti 2016

För att underlätta för färgblinda användare har kartsymbolerna för olika slags lokaler i Artportalen förändrats. (Se teckenförklaringen under respektive karta.)

Ytterligare en förändring har gjorts i kartvisningen när man väljer Presentera fynd. Kartan visar nu bara gula punkter för enskilda lokaler och blå kluster för många lokaler, och skiljer alltså inte längre på vilken typ av lokal (privat eller publik) som observationen gjorts på.

Utöver de förändrade kartsymbolerna innehåller releasen som gjordes den 25 aug också ett flertal buggfixar. För en detaljerad beskrivning av releasens innehåll, se versionshistoriken (Releaseversion 2.10.1 - 25 augusti 2016).


Kontaktinformation