SLU-nyhet

Än går det att hitta nya arter för Sverige - ny taxonuppdatering

Publicerad: 12 februari 2021
Brokparasitstekeln Homotropus klopfsteinae i närbild med vit bakgrund.

I den första taxonuppdateringen för året hittar vi nya arter i ett flertal organismgrupper.

Det är hög tid att uppdatera Artportalens taxonlistor eftersom det är fyra månader sedan sist. Bland nyheterna hittar vi med andra ord lite av varje. Nya arter tillkommer som tidigare helt okända och obeskrivna samt sådana som nyligen kommit in i landet.

Fåglar

För fåglarna följer vi som vanligt BirdLife Sveriges Taxonomikommitté som nyligen kom med rapport 11. Ordningarna sorteras därför i enlighet med IOC 11. Vidare hittar vi en uppdelning där dvärg- och mindre sumphöna hamnar i släktet Zapornia. Våra brokspettar är inte så nära släkt med varandra och några flyttas därför till de nya släktena Dendrocoptes, Dryobates och Helopsaltes. Merparten av Sylvia-sångarna flyttas till släktet Curruca, t.ex. ärtsångaren som nu alltså heter Curruca curruca. Mongolfinken är möjlig att rapportera liksom hybriden blåmes x talgoxe. Slutligen har det tillkommit svenska namn på ett antal underarter.

Ryggradslösa djur

Det besvärliga släktet Bosmina bland hinnkräftorna har länge behövt en uppdatering. Det tillkommer därför både flera arter och underarter efter en diskussion med institutionen för vatten och miljö vid SLU.

Mycket händer som vanligt på insektsfronten. I somras upptäcktes en ny långväga gäst på Öland. Det var gräshoppan Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) som var på tillfälligt besök och först nu går att rapportera. Det har även upptäckts några skinnbaggar som nya för landet. Bland skalbaggarna kan det vara värt att namna att alla svenska bladbaggar nu har fått svenska namn. Dessutom har det upptäckts inget mindre än en ny nätvinge, Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798). Vi har också genomfört löpande uppdateringar av såväl vintermyggor, flugor som steklar. Bland de senare hittar vi flera nya brokparasitsteklar beskrivna av SLU Artdatabankens egen stekelexpert Niklas Johansson. En av dessa är Homotropus klopfsteinae Johansson, 2020. Stekeln är tillägnad Dr. Seraina Klopfstein (tidigare vid Naturhistoriska riksmuseet) som själv forskar på denna grupp steklar. 

Igeln Glossiphonia verrucata (Müller, 1844) har tidigare inte gått att rapportera, men har nu lagts till tack vare personer som jobbar med inventering av bottenfauna.

Växter

Ett 20-tal nya tillfälligt förvildade eller kvarstående kärlväxter har lagts till och är nu möjliga att rapportera.

Svampar

På svampsidan är det mest bland rödlingar (Entoloma) och hjorttryfflar (Elaphomyces) som vi hittar nytillskott.

Lavar

Lavarnas svenska namn är uppdaterade så att fler lavar har fått svenska namn medan andra har fått sina namn ändrade.

Lista över nya taxa

Referenser

Johansson, N. 2020 Additions to the Swedish fauna of Diplazontinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) with the descriptions of five new species. European Journal of Taxonomy 724: 70–92.


Kontaktinformation

Johan Liljeblad, Systemansvarig Dyntaxa
ArtDatabanken, SLU
Johan.liljeblad@slu.se018-672243