SLU-nyhet

Aktuellt prestandaläge och annan viktig info

Publicerad: 25 juni 2015

Arbetet med prestandaförbättrande åtgärder fortsätter och under de senaste veckorna har det hänt en hel del. Sökprestandan har generellt sett blivit bättre, men det går också mycket snabbare att se sina fynd i Fältdagboken, Dagens fynd samt i sökningar efter att man publicerat dem. Det som fortfarande kan ta längre tid, t.ex. vid hög belastning, är att se sina fynd i listorna.

Felaktiga listor samt felaktig fågeltaxonomi kommer att rättas till inom kort

Vi har haft en del problem med listorna som har visats fel under våren. En del av problemen har varit prestandarelaterade medan andra har haft andra orsaker. Det har t.ex. varit så att vissa fynd inte synts i listorna, att ospontana arter har varit med och att rapportörer räknats i listorna (det ska bara vara observatörer). Vi har nu åtgärdat felet i hanteringen av listorna så att dessa kända problem inte kommer uppstå igen, men för att komma tillrätta med de felaktigheter som redan finns i listorna kommer vi behöva uppdatera listorna för alla användare. Detta kan innebära att listorna stängs av under en kortare tid, mer information om detta kommer när det blir aktuellt, troligtvis inom en vecka.

Även den felaktiga sorteringsordningen för fåglar kommer att rättas till i samband med detta.  

Buggrättningar och förbättringar i ny release 25 juni 

I releaseversion 2.8.1.3. som kom 25 juni har inte bara prestandan blivit bättre utan en hel del justeringar i övrigt har också gjorts. Fältdagboken har förbättras genom att man nu kan ta bort sig som observatör även där. Listorna har förbättrats bl.a. genom att det artgruppsval man gjort under mina inställningar slår igenom i listorna och att ospontana arter ej räknas i listorna.  I detaljerad lista finns nu dessutom möjligheten att sortera fram alla sina fynd från samma dag som aktuellt fynd genom att trycka på Sök mina fynd detta datum under kugghjulet.   

En del användare har haft problem att rapportera på vissa lokaler (de allra flesta belägna i Skåne) med hänvisning till att lokalen tillhör en organisation. Problemet har dock inte varit detta utan även felmeddelandet har varit felaktigt. Felet är nu avhjälpt genom att alla personer som rapporterat på dessa lokaler fått varsin privat kopia av lokalen.  

Ett annat fel som uppkom i flytten över till nya Artportalen var att hopslagna fynd rapporterade på olika lokaler inte visade någon lokal. Nu visas de lokaler som Rrk valde ut i Svalan. Dessutom är det nu ändrat så att man inte kan ändra ett fynd som man skrivit raritetsblankett på. 

 Hela listan över vad som gjorts i denna release

Information till validerare

De flesta regionala rapportkommittéer i landet har nu fått sina roller och behörigheter i Artportalen och valideringsmanualen har skickats ut. Den finns numera också att ladda hem inne i verktyget (ovanför flikarna i Behandla & bedöm). Fr.o.m. v. 27 fram till v. 31 tar handläggarna som administrerar roller och behörigheter semester, men det går bra att skicka sitt ärende till supporten så tar vi tag i det efter semestrarna. En förbättring som gjorts i senaste releasen är att NRK nu har tillgång till Rrk:s kommentarer.  Under senhösten kommer administrationsverktyget för validerare att byggas ut så att man även kan administrera rapportmallarna vad gäller period och aktivitet. 

Hjälp oss genom att rapportera prestandaproblem

Ni som råkar ut för prestandaproblem framöver får gärna skicka in en rapport om det. Det hjälper oss mycket att få en detaljerad beskrivning av vad du gjorde när prestandaproblemet uppstod och vilken tid du gjorde det. Beskriv exakt vilka sökparametrar du valt, vilka knappar du tryckt på, vilket felmeddelande du fått, vad som hände, hur lång fördröjningen var etc. På så vis har vi ett bra underlag att jobba med. Använd Tyck till som visas till höger på sajten när man är inloggad eller skicka ett mejl till supporten support@artportalen.se. Ange gärna ”Prestandarapportering” som ämne.  Om du har möjlighet, gör gärna en skärmdump och skicka med i mejlet.


Kontaktinformation