SLU-nyhet

Lättare att hitta och rätta osäkra artbestämningar m.m.

Publicerad: 02 oktober 2018

I senaste releasen har några förbättringar gjorts bl.a. vad gäller i mediagalleriet, presentationsformen "artlista" samt medobservatör/determinatör.

Mediagalleriet

Nu är det enklare att hjälpa andra rapportörer med artbestämningen. I mediagalleriet kan man filtrera fram de senaste bilderna som rapporterats med ’Artbestämning osäker’. Tryck på symbolen med frågetecknet (?) bredvid symbolen för kommentarer.

Artlistan

Artlistan under ’Presentera fynd’ har fått ett nytt utseende och funktion för att man lättare ska hur hela artlistan ser ut. Resultatet går nu att spara direkt på fil för t.ex. Excel. Artlistan visar alla taxa som rapporterats och inte bara arter.

Medobservatör som determinatör/konfirmatör

Det går nu att ange en medobservatör som determinatör (eller konfirmatör). Determinatör är den expert som gjorde artbestämningen och konfirmatör är den expert som bekräftade (konfirmerade) determinatörens artbestämning.

Läs om releaseversion 2.12.3 i versionshistoriken