SLU-nyhet

50 miljonte fyndet rapporterat

Publicerad: 22 januari 2016

Igår kväll, den 21 januari 2016, nåddes en ny gräns värd att uppmärksamma när Artportalen fick in sitt femtio miljonte fynd. Den som lyckades pricka in detta var en flitig rapportör från Tyresö utanför Stockholm.

 

null    

Hej och grattis Gunnel Forsström, du rapporterade det femtio miljonte fyndet till Artportalen. Berätta om fyndet, var gjorde du observationen och vilken art handlar det om?

- Tack! Det var en underbar dag igår som jag och min man var ute vid Gålö i Haninge kommun, söder om Stockholm. Vi brukar vara därute och inventera. Det var knallsol och fem minusgrader, en jätteskön dag! Vi såg flera korpar, just den som blev det femtio miljonte fyndet var en flygande korp vid Nors viltvatten, men vi såg också bl.a. två gråsälar. Vi är ute så mycket vi bara kan i naturen, mest i Haninge där vi bor.

Har du rapporterat i Artportalen länge?

Ja, sedan 2005 har jag rapporterat mycket. Jag har varit aktiv fågelskådare sedan början på 90-talet, men intresset för fåglar väcktes redan när jag var barn. Just nu tror jag att jag har 325 fåglar på liferslistan.  

Vilka arter brukar du rapportera?

Jag rapporterar inom de flesta artgrupperna, förutom fåglar blir det allt från växter, lavar och svampar till ryggradslösa djur och däggdjur.

Varför rapporterar du till Artportalen?

Jag rapporterar för att bidra till den naturvård och forskning som använder sig av Artportalens data men också för att det är kul med listorna och hålla koll på sina fynd. 

En Nationalyckelvolym kommer till dig med posten nästa vecka för att du lyckades rapporterade det femtio miljonte fyndet. 

- Vad roligt, tack!

Att rapportera innebär att göra en insats för svensk naturvård

Årligen rapporterar uppemot tiotusen rapportörer ca 4,5 miljoner fynduppgifter. Det är alla dessa rapportörer runt om i landet som tillsammans utgör navet i Artportalen och som gör att Sverige har en unik kunskapsgrund att stå på när det gäller artbevarande naturvårdsarbete. Artportalens databas används bl.a. av ideella föreningar, länsstyrelser, kommuner och flera andra myndigheter, som t.ex. Skogsstyrelsen och Jordbruksverket, i deras naturvårdsarbete. 

Ökat intresse för rapportering

Sedan starten för 16 år sedan har intresset för att rapportera artobservationer ökat. När det blev möjligt att rapportera alla arter 2006 kom det in drygt 3 miljoner artobservationer, vilket kan jämföras med de drygt 4,5 miljonerna som kom in under 2015. Artportalen var tidigt ute med att samspela med allmänheten till nytta för samhället i vad som i dag kommit att bli allt vanligare och som så populärt kallas Citizen science, eller medborgarforskning. Anledningen till att intresset för Artportalen är så stort kan bero på flera saker, men att utbyta kunskap med andra intresserade och dessutom göra en insats för svensk naturvård samtidigt som man får ett säkert och sökbart sätt att lagra sina fyndrapporter på, är det som Johan Nilsson, grundare av Artportalen, lyfter fram.    

Fåglar är fortfarande populärast

Trots att den svenska fågelfaunan endast utgör ca 1 % av Sveriges alla drygt 60 000 arter kommer det in allra flest fyndrapporter för fåglar, som står för ca 75 % av den totala datamängden i Artportalen. Att just fåglar är populärast kan ha att göra med att fåglar syns och hörs mycket och att alla har en relation till dem. De finns överallt omkring oss vare sig vi befinner oss i trädgården, på balkongen, i skogen, havet eller i fjällen och de talar om för oss när våren och hösten är på väg. Vem blir inte glad av att höra koltrastens skönsång om våren eller se och höra gässens flyttsträck om hösten? 

- Vi märker dock av ett ökat intresse även för andra artgrupper, inte minst för vissa typer av insekter, kärlväxter och svampar. Vår förhoppning är att fler ska få upp ögonen för andra arter än fåglar och börja rapportera mer. Med nya Artportalen är det mycket enklare att rapportera fler typer av arter eftersom alla nu finns i samma system, säger Johan Nilsson.

null    

Om Artportalen

Artportalen är en webbplats för rapportering av observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de 50 miljoner fynduppgifterna. Artportalens data är ett viktigt verktyg i svensk naturvård.

Artportalens fynduppgifter har samlats in sedan 2000 när fågelrapporteringssystemet Svalan öppnade. Under de följande åren startades fler parallella rapportsystem för andra artgrupper och 2006 kunde man rapportera alla vilt förekommande arter i Sverige.

Artportalen drivs och utvecklas av SLU ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket.


Kontaktinformation