Vegetationsklädda grunda vikar – utveckling av regional miljöövervakning för Bottniska viken

Senast ändrad: 21 februari 2024
Omslag

I denna rapport presenteras resultat från projektet Vegetationsklädda grunda vikar – utveckling av regional miljöövervakning för Bottniska viken som drivits under 2021-2022 med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:2 Miljöövervakning.

Rapporten innehåller utvärdering av data och metoder som samlats in och testats under år 2020–2022 och ger råd angående utformning av fortsatt miljöövervakning.

Projektet genomfördes av länsstyrelserna i Uppsala (samordnare), Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten samt SLU Artdatabanken. Målet var att utveckla ett förslag till metodik och design för ett gemensamt delprogram för miljöövervakning och uppföljning av Natura 2000-naturtyperna laguner 1150, samt vikar och sund 1160. Rapporten riktar sig i första hand till marina handläggare vid länsstyrelserna i Bottniska viken, men kan även vara av intresse för utredare på Havs- och vattenmyndigheten och andra som arbetar med miljöövervakning och uppföljning av marint områdesskydd.

Ladda ner rapporten Vegetationsklädda grunda vikar

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 29
Publicerad av: SLU Artdatabanken, Uppsala
Författare: Josefin Sagerman, SLU Artdatabanken
Grafisk form: Katarina Nyberg

Publiceringsår: 2023
Antal sidor: 37
ISBN: 978-91-87853-70-8 (pdf)
ISSN: 2003-5373 (tryck) 2003-5381 (pdf)

Omslagsbild
Inventering av bottenvegetation i Uppsala län
Foto: Malin Hjelm

Denna rapport har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:2 Miljöövervakning.