Tillståndet i skogen

Senast ändrad: 07 juni 2022
Omslagsbild där foto på urskog bryts av med foto på hygge. Kollage

Ett allt intensivare skogsbruk sker på bekostnad av arterna visar en ny studie. Vi går mot ett skogsodlingslandskap med mycket lite kvarvarande gammelskog. Och de nya skogarna kommer inte att ha samma naturkvaliteter som de gamla.

SLU Artdatabanken har i rapporten sammanfattat bland annat tillståndet för rödlistade skogsarter i Sverige, och en jämförelse med tillståndet i våra grannländer görs. Målsättningen är att denna kunskap ska bidra till en bättre förvaltning av den biologiska mångfalden.

Ladda ner "Tillståndet i skogen"

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 9
Publiceringsår: 2011
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Antal sidor: 20
ISBN (tryck): 978-91-88506-46-7
ISBN (digital): 978-91-88506-47-4
ISSN: 1402-6090
Författare: Artur Larsson (red.), Ulf Bjelke, Anders Dahlberg och Jonas Sandström


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967