Rödlistade arter i källor

Senast ändrad: 08 juni 2022
Omslag med två foton på bäckar som båda löper genom skogsmiljö. Kollage

Källor hyser ofta en särpräglad flora och fauna. Ett antal av dessa arter bedöms som hotade eller nära hotade i Rödlista 2010. Denna rapport beskriver vilka dessa arter är, i vilka källmiljöer de finns, vilka hoten är samt åtgärder för att skydda källor och källarter.

Rapporten har tagits fram i samarbete med WWF.

Ladda ner "Rödlistade arter i källor" (pdf 3,2 MB)

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 8 
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2010
Uppdragsgivare: Naturvårdsverket
Antal sidor: 4
ISBN (digital): 978-91-88506-43-6
ISSN: 1402-6090
Författare: Ulf Bjelke, Tomas Hallingbäck och Lennart Henrikson


Kontaktinformation

Anton Nyström, kommunikatör
SLU Artdatabanken
anton.nystrom@slu.se, 018-672417, 076-1164113