Rödlista 2010

Senast ändrad: 07 juni 2022
Omslag med rött rutmönster och inklippta foton på arter. Grafik

Ur förordet: "Sveriges rödlista 2010 är resultatet av omfattande analyser av överlevnadsmöjligheterna för de arter som finns i Sverige."

För ett knappt decennium sedan bestämde både EU och FN att förlusten av världens biologiska mångfald skulle hejdas till år 2010. Redan nu står det tyvärr klart att målet inte kommer att uppnås, varken globalt eller i Sverige. Likväl finns det klara ljusglimtar i denna rödlista som visar att naturvårdsarbetet har lett till positiva resultat inom flera områden, inte minst för ett antal däggdjur, fåglar och groddjur.

Här kan du ladda ner 2010 års rödlista i två delar.

Fakta:

Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2010
Redaktion: Ulf Gärdenfors


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967