Övervakning av värdefulla skogsbiotoper

Senast ändrad: 19 maj 2022
Omslag med skogsmiljö med tre närbilder från liknande miljö inlagda. Foto

Mellan åren 2009 och 2011 genomfördes de första återinventeringarna av de 19 nyckelbiotoper, 17 naturreservat och fyra äldre produktionsskogar i Dalarna och Gävleborgs län som inventerades tio år tidigare 1998-2002 inom övervakningsprogrammet ”Extensiv övervakning av biotopers innehåll med inriktning mot biologisk mångfald” (Extensivmetoden).

De två länen beslutade då att utvärdera metodens effektivitet för att följa upp förändringar för skogliga variabler och indikatorarter efter tio år. I den här rapporten redovisas tillståndet vid återinventeringarna 2009-2011 samt metodens effektivitet för övervakning och uppföljning av biologisk mångfald i dessa naturreservat, nyckelbiotoper och produktionsbestånd.

Ladda ner "Övervakning av värdefulla skogsbiotoper"

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 18
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2015
Form och Layout: Katarina Nyberg  
ISBN (digital): 978-91-87853-15-9
Författare: Mari Jönsson, Alejandro Reute, Urban Gunnarsson, Olle Kellner och Tord Snäll 


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967