The jewel beetle Chalcophora mariana (jättepraktbagge) in the High Coast area

Senast ändrad: 05 maj 2022
Omslag med skalbagge som sitter på träbrädor, fotad framifrån. Foto

Jättepraktbagge (Chalcophora mariana) är en i Sverige sällsynt skalbagge med aktuell förekomst på ett fåtal lokaler i Västernorrlands och Gävleborgs län. Här analyseras data som samlats in under de senaste åren för att försöka förstå vad som begränsar artens fortlevnad på de kända lokalerna.

Resultatet baseras på data med en smal tidsmässig och rumslig upplösning och stöder inte robusta slutsatser. Av denna anledning är det nödvändigt med fortsatta studier för att kunna bekräfta, avvisa eller utveckla resultaten från analysen. Rapporten innehåller ett antal rekommendationer när det gäller insamlingen av ytterligare data.

English summary

Chalcophora mariana is a beetle that is rare in Sweden and presently only occurs in a few areas in Västernorrland and Gävleborg county. We analysed recent data available for the species to better understand potential limitations for the persistence of the species. Winter temperatures at Swedish sites of the species are unlikely to be at the extreme edge of what the species can tolerate as several sites outside of Sweden experience even colder minimum temperatures. However, the average temperature at Swedish sites between April and August is lower than at other sites the species is known to occur. This supports the prior suggestion that a sunexposed microclimate is very important for the Swedish population. A yearly hatching hole survey of the species in Skuleskogen national park showed a moderate decrease of
hatching holes between 2011 and 2018 (rate of decrease: –(0.12-0.15). A single unusually high count early on in the monitoring period on a single deadwood item was responsible for much of the decrease. This deadwood item likely represents a highly suitable substrate in decline. In exploratory models we found that the number of hatching holes per year was positively associated with a higher number of days with good flying conditions in the year of hatching and an earlier occurrence of the first day with good flying conditions in the year of hatching and six years prior to hatching (roughly the assumed larval period). We also found that deadwood items receiving higher radiation values produced a larger number of hatching holes. However, these results are based on data with a narrow temporal and spatial extent and do not support the inference of robust conclusions. Therefore, the results should be regarded as tentative and will need to be confirmed, rejected or refined when more data become available. We give recommendations for the collection of additional data.

 

Ladda ner The jewel beetle Chalcophora mariana (jättepraktbagge) in the High Coast area

Fakta:

Rapporten är skriven på engelska men har en svensk sammanfattning.

SLU Artdatabanken rapporterar 26
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2021
Antal sidor: 20
Layout: Katarina Nyberg  
ISSN: 2003-5373 (tryck), 2003-5381 (pdf)
ISBN: 978-91-87853-64-7 (pdf)
Författare: Ute Bradter och Henna Fabritius


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967