Utlysning av bidrag från Svenska artprojektet

Senast ändrad: 02 juli 2021

Svenska artprojektet drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av regeringen. Uppdraget innebär bland annat att stödja och dela ut bidrag till taxonomisk forskning och inventering samt biologiska samlingar för att upptäcka och kartlägga fler av Sveriges dåligt kända arter.


Under våren utlyste vi bidrag till taxonomisk forskning och inventeringsprojekt inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer via Svenska artprojektet. Totalt delade vi ut 9,95 miljoner kronor som stöd till taxonomisk forskning. Stöd lämnades till fem forsknings- och inventeringsprojekt: om mångfalden inom svenska rörtripsar, mångfald och utbredning av Archaeorhizomycetes, dold diversitet hos bryum-mossor, taxonomiska problem bland ”heterobasidiomyceter”, samt insamling av Mesostigmata för ökad kunskap om kvalster.

Från och med hösten 2020 utlyser vi även årliga bidrag från Svenska artprojektet för nätverkande aktiviteter. Syftet är att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi. Fyra nätverkande aktiviteter tilldelades medel om sammanlagt 204 000 kr.

Inom ramen för tidigare utlysningar har vi delat ut 20,3 mnkr som stöd till biologiska samlingar. Museistödet delas ut vart tredje år.

Catrin Jaschhof vittjar en Malaise-fälla 2019 i reservatet Grytsjön i Småland med Sveriges näst rikaste skog för svampätande gallmider. Svenska gallmyggor är ett av de pågående projekten finansierade av Svenska artprojektet. Foto: Mathias Jaschhof