Kurser och systematiknätverk

Senast ändrad: 02 juli 2021

Kurserna inom Svenska artprojektets forskarskola sköts upp på grund av pandemin, men i mars genomförde vi en träff med bidragstagare för stöd till biologiska samlingar. Motsvarande träff för forskningsstöd blev inställd. Det blev inte heller några systematikdagar eller aktiviteter i samband med det. Däremot genomförde vi ytterligare en nätverksträff med de biologiska museerna i oktober.


Under året medverkade vi i en rad olika kurser. Exempel är en veckas föreläsningar, laborationer och fältbesök på SLU-kursen Biologisk mångfald i sötvatten; En föreläsning om statusbedömning av arter (habitatdirektiv och rödlista) för studenter från Juridiska institutionen vid Uppsala universitet; En presentation på Rosendals gymnasium om biologisk mångfald och kommunal planering; En föreläsning om Biologisk mångfald i sötvatten för SLU Centrum för naturvägledning; Samt medverkan i olika nätverk.