Vanliga mossor som du enkelt hittar i din närhet

Senast ändrad: 03 maj 2022
Broschyromslag med fotografi av gröna mossor

Mossor behöver inte vara svåra att känna igen. De är lätta att hitta – de finns runt omkring oss och de finns i hela landet. I denna folder finns 13 vanliga arter och med dessa så har du kommit en bit på vägen in i mossornas värld…

Det vi kallar mossor är egentligen tre olika växtgrupper som tillsammans
med kärlväxterna utgör de så kallade landväxterna. De tre mossgrupperna
är nålfruktsmossor, levermossor och bladmossor.

Nålfruktsmossornas nållika sporkapslar spricker upp på längden, medan
levermossornas kortlivade sporkapslar öppnar sig i fyra flikar, och bladmossornas sporkapslar sprider oftast sporerna genom en mynning som kan vara försedd med tänder i kanten.

Bladmossorna kan i sin tur delas upp i flera tydliga undergrupper, till
exempel sotmossor, björnmossor, vitmossor och egentliga bladmossor.

Allt som allt finns det mellan 15 000 och 20 000 arter mossor i världen.
I Sverige finns totalt cirka 1100 arter, i Norden cirka 1 200 och i Europa
1 600.

I denna folder beskrivs 13 vanliga arter som du kan hitta i de svenska
skogarna. Läs gärna mer om bladmossor i Nationalnyckeln till Sveriges flora
och fauna.

 


Kontaktinformation

Mia Maria Ronell, Kommunikatör
SLU Artdatabanken
mia.maria.ronell@slu.se+4618672689, +46703329419